Wat is SSD GPI ?

De SSD-GPI VZW is de sociale dienst van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveau’s. Het is een vereniging zonder winstgevend doel die ten doel heeft aan de begunstigden, onder elke passende vorm, materiële en niet-materiële hulp te verschaffen, zowel in hun beroepsleven als in hun privaatleven, en dit onder de vorm van individuele en collectieve voordelen.

 

SSD

Deze voordelen kunnen ondermeer betrekking hebben op:

1° sociale en culturele activiteiten;
2° het inrichten en beheren van refters en kantines;
3° hospitalisatie-, brand- en overlijdensverzekering;
4° het aanbieden van specifieke collectieve voordelen;
5° de organisatie van reizen

 

Hoe van de korting genieten ?

Samenhorigheid binnen de politiediensten is een belangrijk element voor de goede werking.

De samenhorigheid van actieve en gepensioneerde personeelsleden van de Geïntegreerde Politie bevorderen, is een prioritaire doelstelling van de Sociale Dienst. De SSD-GPI helpt hieraan mee door op financieel vlak tussen te komen in de organisatie van sociale activiteiten. De sociale dienst van de politie heeft daartoe opnieuw het bedrag van 10,00 € per SSD-GPI-begunstigde in zijn jaarlijkse begrotingen voorzien.

Het volstaat bij de inschrijving voor een skireis een kopie van de SSD-GPI-kaart (voorzijde, barcode en naam dienen duidelijk leesbaar te zijn) van iedere deelnemer toe te voegen. De organisator heeft dan recht op een terugbetaling van 10,00 € op de deelnemingsprijs op voorwaarde dat de kaart van de deelnemer niet werd gebruikt voor een gelijkaardig voordeel bij een andere organisator (maximum 1 deelname per jaar en per begunstigde).

Wij gebruiken deze toelage van 10,00 € voor de organisatie van een grote picknick tijdens de skireis.
(subsidies aangevraagd bij SSD-GPI, een bevestiging wordt verwacht)

 

Wij danken de SSD GPI voor deze financiële tegemoetkoming...